PROJEKTI

'' One koji troše svoje imetke na božjem putu, ne prigovarajući i ne vrijeđajući zbog toga, čeka nagrada Gospodara njihova. Oni neće strahovati niti se žalostiti.'' Kur'an, 2/262