KONTAKT


Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Varaždin
Idriz ef. Hasanović

broj mob.: +38598 991 8448
e-mail: mizvarazdin@gmail.com
facebook:  www.facebook.com/mizvarazdin
adresa: Frana Kurelca 20
42 000, Varaždin


GDJE SE NALAZIMO?